Anode Energie

U wilt uw contract verlengen?

U bent al klant bij Anode Energie voor uw aansluiting thuis, maar binnenkort zijn uw huidige tarieven niet meer geldig? Lees verder...

Nieuw contract afsluiten?

Uw huidige contract loopt binnenkort af? Check dan direct de tarieven die bij Anode Energie voor uw aansluiting van toepassing zijn.
Klik hier

Huidige Tarieven

Anode Energie heeft ervoor gekozen om geen uitgebreide lijst met de huidige tarieven weer te geven. Dit om verwarring te voorkomen ten opzichte van andere leveranciers en/of prijsvergelijkingsites. Wel kunnen we voor u uitrekenen (met onze huidige tarieven) hoe de maandelijkse factuur voor u Voorbeeldberekeninggaat uitvallen (klik op lampje). Hierbij kunt u door de producten te wijzigen (elektriciteit/gas, grijs/groen, vast/variabel en hoog/laag) precies nagaan, wat voor u het gunstigste is.

 


Klik op het lampje voor een berekening met onze huidige tarieven.

Oude Tarieven

Anode Energie nu ook gasleverancier

Als nieuwe speler op de gasmarkt zijn we ingestapt op het moment van historisch lage prijzen. Dit voordeel komt ten goede aan u. Onze prijzen zullen volgend jaar in ieder geval niet stijgen voor 1 juli 2010– en lager blijven dan bij de grote energieleveranciers. Een scherper voordeel kunnen we u niet bieden.
Sinds 1 januari 2005 is de prijs die u betaalt voor gas afhankelijk van de plaats waar u woont. Onze verbruikstarieven worden daarom per regio weergegeven en kunnen alleen via de voorbeeldberekening worden opgevraagd.

De Valkuilen bij lage tarieven

De meeste energieleveranciers bieden u nu het goedkoopste stroomtarief, de laagste prijsgarantie, een beter verbruikstarief, waanzinnige kortingen, enkele maanden gratis stroom of vallen u op irritante wijze lastig.

Dit is niet omdat ze zo goed kunnen inkopen, efficiënt werken, een 100% Nederlands bedrijf zijn, lage salarissen betalen, of vervuilde stroom verkopen.

Lees verder...

Nee, dat is omdat ze gewoonweg een veel hoger tarief voor het vastrecht rekenen, u binden met een vast contract met variabele lage tarieven welke al snel weer stijgen (loktarieven), allerlei extra servicekosten rekenen, of op andere slinkse wijze geld aan u proberen te verdienen. 
Wij denken dan ook, dat u dit niet moet doen…(zie ook de Valkuilen bij wisselen energiebedrijf). Doe nou maar gewoon en sluit een contract voor Twee of Drie Jaar Vast Stroom bij ons af, of een echt variabel contract voor Gas. Hiermee bent u al snel goedkoper uit dan bij de grote energieleveranciers. Daarbij krijgt u zelfs nog een echte Anode Energie medewerker aan de lijn als u vragen heeft.

Of Bereken gewoon  zelf uw maandfactuur om te zien – hoeveel goedkoper energie voor u kan zijn.

Voorbeeldberekening

Alle Kosten op één nota

Om het voor onze klanten eenvoudiger te maken, incasseren wij sinds oktober 2009 ook de netbeheerderskosten, het zogenaamde leveranciersmodel. Hierdoor hoeft u nog maar één factuur aan Anode Energie te voldoen en niet aan meerdere partijen. Anode Energie incasseert dus de netbeheerderskosten samen met uw leveringskosten voor gas en/of stroom op één overzichtelijke nota.

Uw factuur bestaat hierdoor dus uit meerdere onderdelen, welke door Anode Energie in rekening worden gebracht. Klik op een onderdeel voor een uitgebeid overzicht.

Dit betreffen:

De Leveringskosten

De Leveringskosten

Het Verbruikstarief
Het verbruikstarief is direct gerelateerd aan de afname hoeveelheid (en het afnameprofiel) van energie, de fysieke capaciteit van de aansluiting en is voor gas ook nog verschillend per regio (zie kaartje). 

mapIn de tarieven van Anode Energie zijn de regiotoeslagen voor het transport van het gas al verwerkt. Deze tarieven lopen daarbij op naarmate de afstand tussen uw regio en Slochteren (gasveld in Groningen) groter is.

Het tarief voor Gas loopt ook iets op bij een afname groter dan 5.000 m3 (tot max. 170.000 m3).

Voor elektriciteit verschilt het tarief afhankelijk van het afnameprofiel en kan zowel stijgen als dalen.

 

Gezien de vele varianten geeft Anode Energie de tarieven dan ook niet direct weer, maar maakt deze inzichtelijk via een voorbeeldberekening.

 

Het Vastrecht
Vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. (vergelijkbaar met een abonnement voor dienstverlening. Het staat los van het verbruik van energie). Energieleveranciers zijn vrij in het in rekening brengen van vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief.

Anode Energie haar vastrecht bedraagt niet meer dan € 2,38 (inclusief belasting per maand) per aansluiting. Tevens bieden wij een extra ‘pakketkorting’ van € 14,52 (inclusief belasting per jaar) op het vastrecht bij afname van elektriciteit en gas.

Bij contracten met een vaste prijsperiode wordt dit tarief pas doorgevoerd op het moment dat het contract wordt verlengd. 

Anode Energie berekent géén extra administratieve kosten voor:

- een verhuizing
- omzetting contract
- omzetting profiel
- aanpassing van uw gegevens

De aanmaningskosten worden ook relatief laag gehouden. Uiteraard verwachten wij wel dat u op tijd betaalt.

De Netbeheerderskosten

De Netbeheerderskosten

De Netwerkkosten zijn opgebouwd uit vijf onderdelen, waarbij de netbeheerders verschillende kosten doorrekenen afhankelijk van de aansluitwaarde (fysieke capaciteit) van uw aansluiting.

Uw netbeheerder brengt kosten in rekening voor de volgende diensten:

1. Aansluitdiensten  elektriciteit | gas
Vastrecht aansluiting of periodieke aansluitvergoeding
Kosten voor onderhoud en de instandhouding van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting.

2. Transportdiensten  elektriciteit | gas

Vastrecht transport
Kosten voor gebruik van gas- en/of electriciteitsnetwerk.
Capaciteitstarief
De capaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting bepaalt de hoogte van het tarief. Systeemdiensten (alleen voor elektriciteit) Vergoeding voor de diensten van TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

3. Meetdiensten  elektriciteit | gas

Meterkosten
Vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.

Netwerkkosten voor energie worden bepaald door de netbeheerder en via onze totaalnota in rekening gebracht. Dit bedraagt voor elektriciteit circa € 0,50 en voor gas circa € 0,35 per dag.

Deze exacte kosten kunt u via de netbeheerder controleren en worden ook weergegeven via onze voorbeeldberekening en op de jaarrekening.

Transportkosten
De verwachte prijsveranderingen van de transportkosten in 2010 van de netbeheerder zijn bij ons nog niet bekend. Deze kosten verschillen per netbeheerder en per aansluiting. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren wanneer deze kosten bekend zijn.


Belastingen

Belastingen

Op uw nota worden ook energiebelastingen en BTW in rekening gebracht. Deze bedragen worden opgelegd door de overheid en afgedragen door Anode Energie.

De Energiebelasting kan elk half jaar wijzigen en valt te vergelijken met een accijns om het energiegebruik af te remmen. Bij het verbruik van elektriciteit wordt er op deze kosten ook nog een heffingskorting in mindering gebracht.

Energiebelasting Gas en Elektriciteit

Aardgas per m3 Tarief in 2009 exclusief BTW

tot 5.000

€ 0,1580

5.000 - 170.000

€ 0,1385

Bij Gas is er geen sprake van een heffingskorting op de energiebelasting.

 

Elektriciteit per kWh Tarief in 2008 exclusief BTW Tarief in 2009 exclusief BTW

tot 10.000

per 1-1-08: € 0,0727

€ 0,1085

 

per 1-7-08: € 0,0752

 

10.000 - 50.000

€ 0,0375

€ 0,0398

50.000 - 10 mln

€ 0,0104

€ 0,0106

Bij Elektriciteit is er sprake van een heffingskorting indien er sprake is van een verblijfsfunctie.

Heffingskorting Energiebelasting
De heffingskorting energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Anode Energie verrekent dit bedrag via de maandelijkse voorschotten en op de jaarafrekening. De belastingvermindering bedraagt €318,62 (excl.BTW tariefniveau 2009) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer, dan wordt de heffingskorting naar evenredigheid verrekend. Bij wet is bepaald dat heffingskorting uitsluitend van toepassing is bij onroerende zaken die kunnen dienen als woning, fabriek, kantoor of een andere verblijfsfunctie hebben. Voorbeelden hiervan zijn een woning, winkelpand, fabriek of kantoor. Vuistregel is dat u in aanmerking komt voor de heffingskorting energiebelasting, als via een aansluiting elektriciteit wordt geleverd aan een onroerende zaak waarin mensen kunnen verblijven.

BTW
Voor energie geldt het hoge belastingtarief van 21%. Dit kan jaarlijks worden gewijzigd door de overheid.

Wijziging energiebelasting 2010  (onder voorbehoud goedkeuring 1e kamer)

Tabel 1 Energiebelasting Elektriciteit
 Tarief per kWh 
  Tarief inc. BTW 
0 – 10.000 kWh
          € 0,1114
               € 0,1326
10.001 – 50.000 kWh
           € 0,0406
               € 0,0483
50.001 – 10.000.000 kWh
           € 0,0108
€ 0,0122

Tabel 2 Energiebelasting Gas
  Tarief per m³ 
  Tarief inc. BTW 
0 – 5.000 m3
        € 0,1629
              € 0,1939
5001 – 170.000 m3
          € 0,1411
              € 0,1679

Jaarlijkse belastingvermindering 2010 (heffingskorting)
- Elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie                     € 119,62
- Elektriciteitsaansluitingen met verblijfsfunctie                         € 318,62