Anode


Privacybeleid

Privacyverklaring
Anode Energie en de aan haar verbonden partijen, beschouwen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website als essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Anode Energie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Anode Energie. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is Anode Energie momenteel bezig haar verwerkingen aan te melden bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens
Anode Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor het opmaken van overeenkomsten, beoordelen van een aanvraag, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Anode Energie. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verleend.

Gebruik van cookies
Anode Energie maakt geen direct gebruik van cookies. Wel gebruikt deze website Piwik, een open-source software voor statistische analyses van het gebruik van deze website, zoals de manier waarop bezoekers op deze website komen of hun activiteiten alhier. De verzamelde data worden geanonimiseerd gebruikt en worden niet gedeeld met derden. Piwik maakt geen gebruik van cookies, maar gebruikt Javascript voor het verzamelen van informatie. U kunt eventueel Piwik uitzetten door Javascript af te sluiten.

Links naar andere sites
Op de website van Anode Energie zijn enkele links naar websites van derden opgenomen. Anode Energie heeft geen invloed op deze externe sites en accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Uw bezoek aan deze externe sites valt dus onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Anode Energie, neem dan contact op met onze klantenservice per telefoon (0180 64 44 04) of e-mail (info@anode.nl).