Anode Energie

U wilt uw contract verlengen?

U bent al klant bij Anode Energie voor uw aansluiting thuis, maar binnenkort zijn uw huidige tarieven niet meer geldig? Lees verder...

Nieuw contract afsluiten?

Uw huidige contract loopt binnenkort af? Check dan direct de tarieven die bij Anode Energie voor uw aansluiting van toepassing zijn.
Klik hier.

Veelgestelde vragen

U kunt de meeste antwoorden hier vinden.

Klik op de vragen om een antwoord te verkrijgen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan. Verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (Tel: 0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice
(klantenservice@anode.nl).

 

Waarom zouden wij voor Anode Energie kiezen?
Anode Energie is een leverancier van energie. Een leverancier die graag wil dat u voor kwaliteit kiest, gebaseerd op onze bewezen betrouwbaarheid en gebleken klanttevredenheid. Wij hopen dan ook dat u al gekozen heeft voor Anode Energie, of op het punt staat om voor onze service te kiezen. Mocht het nog niet zo ver zijn -omdat u nog twijfelt- dan willen wij u graag van onze service overtuigen door middel van de door ons opgestelde kwaliteitsafspraken en ons bedrijfsmotto:
‘Onze service is de positieve schakel binnen Anode Energie. Dit kost ons geen energie maar levert de klant wel energie op’.
Anode Energie is een middelgroot energiebedrijf. Een energiebedrijf dat snel kan inspelen op veranderingen in de markt. Bovendien richt Anode Energie zich vooral op het verlenen van persoonlijke service. Bij ons bent u geen nummer, maar een persoon. En wij streven er naar om aan al uw wensen te kunnen voldoen.
Welke Producten/Diensten kan ik via Anode Energie verkrijgen?
Oorspronkelijk leverde Anode Energie alleen stroom aan het bedrijfsleven, maar in 2006 begon Anode Energie met het leveren van elektriciteit aan de particuliere markt. Sinds kort is hier dan ook gas bijgekomen.  Het onderscheid dat Anode Energie maakt met betrekking tot andere energieaanbieders is de flexibele klantgerichte opstelling van Anode Energie om ook maatwerk te kunnen leveren met een marktconforme prijs.

Anode Energie geeft u hierbij de keus uit Stroom en Gas. Deze producten zijn ook lost van elkaar te verkrijgen. Bij stroom geeft Anode Energie u momenteel de keus uit verschillende prijsperiodes en twee typen stroom: grijze en groene stroom. Wilt u zekerheid, dan kiest u voor een vaste prijs voor uw stroom. Wilt u juist flexibiliteit, dan kiest u voor een variabele prijs. Anode Energie biedt momenteel nog alleen een variabel overeenkomst voor gas aan.

Als u van type stroom of overeenkomst wilt wisselen (na afloop van een vaste prijsperiode) of als u interesse in een contract bij Anode Energie heeft, kunt u zich via deze site aanmelden of uw gegevens wijzigen, maar u kunt ook telefonisch contact (Tel: 0180 - 64 44 04) opnemen met ons op, of een mail naar onze klantenservice (klantenservice@anode.nl) sturen.

Wat is grijze stroom?
Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met “oude” brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas, olie en kernenergie. Net als de fossiele brandstoffen is ook de voorraad uranium eindig.
Wat is groene stroom?
Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen zoals water, wind, zon en biomassa. Duurzaam betekent dat ze onuitputbaar zijn en dat ze geen uitstoot van stoffen hebben die de lucht verontreinigen of klimaatverandering veroorzaken.
Als ik kies voor groene stroom ontvang ik dan ook daadwerkelijk groene stroom?
Het antwoord is ja en nee.

Nee, want de aan u geleverde stroom wordt geleverd vanuit het totaal aan stroom dat op dat moment geproduceerd wordt. Maar ook ja, want elke kWh groene stroom die geleverd wordt moet daadwerkelijk groen geproduceerd worden, oftewel uit zonne- of windenergie, waterkrachtcentrale, warmteterugkoppeling etc. Dat is wettelijk geregeld. Hoe hoger de vraag naar groene stroom, hoe hoger de productie van groene stroom dient te worden. Daardoor neemt de productie van groene stroom langzamerhand een steeds grotere plaats in bij de producenten ten koste van de opwekking van grijze stroom. Het spreekt voor zich, daar is het milieu mee gediend.

De bronsamenstelling van de door Anode Energie geleverde elektriciteit vindt u hier.

Wat is een vast contract?
Bij Anode Energie loont het om direct een vast contract af te spreken. Onze prijs voor een vast contract voor 2 of 3 jaar ligt lager dan die van onze concurrenten en scheelt niet veel met ons variabele contract. U krijgt dus niet alleen zekerheid in verband met mogelijke prijsstijgingen, maar ook nog een lage prijs. Dit in tegenstelling tot andere leveranciers, waar u vaak een hoger vast tarief betaalt om het prijsrisico af te dekken Bij ons is dit niet het geval.Wij willen immers graag een langdurige klantrelatie opbouwen op basis van service en op basis van marktconforme prijzen.

Als u kiest voor een contract met een vaste looptijd, let er dan op dat het tarief ook voor dezelfde looptijd vast staat. Er zijn energieleveranciers die een contract aanbieden met een vaste looptijd en een variabel tarief. Anode Energie keurt dit soort loktarieven af. Indien u bij ons een vast contract afsluit voor een looptijd van 1, 2 of 3 jaar, staat het op dat moment afgesproken leveringstarief gegarandeerd vast. De belastingen en transportkosten blijven variabel; deze worden (bij alle leveranciers) bepaald door de overheid en de netbeheerders.

Wat is een variabel contract?
Kiest u voor een variabel contract, dan kan een energieleverancier in principe iedere dag de tarieven wijzigen. Ook Anode Energie wijzigt de tarieven op basis van de prijzen op de energiemarkt. Dit in tegenstelling tot de prijzen van vaste contracten die niet wijzigen gedurende de afgesproken looptijd. De variabele prijs is bij Anode Energie ook iets hoger dan bij een vast contract, daar staat tegenover dat u dan ook op elk gewenst moment kunt opzeggen zonder een opzegvergoeding. Wij adviseren een dergelijk contract dan ook vooral als u voor een kortere periode energie geleverd wilt hebben (bijvoorbeeld als u binnenkort gaat samenwonen of emigreren).
Wat zijn loktarieven?
Er zijn op dit moment helaas energieleveranciers die een contract aanbieden met een vaste looptijd voor een zeer aanlokkelijk variabel tarief en/of andere voordelen. Deze variabele tarieven gaan daarna vrij snel al omhoog, waarna u nog wel aan het contract en een zeer ongunstig tarief vastzit. U betaalt dus uiteindelijk uw eerdere voordeel ruimschoots terug.

Anode Energie wil hier niets mee te maken hebben en probeert zo overzichtelijk mogelijk te werken. Is er nog iets onduidelijk over onze organisatie, neem dan gerust even telefonisch contact met ons op (0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice (klantenservice@anode.nl).

Hoe kan ik wisselen van grijze naar groene stroom?
Het is één keer per jaar mogelijk om te wisselen, waarbij Anode Energie de datum van de wissel bepaalt op basis van de ingangsdatum en de looptijd van uw contract. Anders zouden er mogelijk vergoedingen in rekening gebracht kunnen worden. Anode Energie informeert u één keer per jaar over de mogelijkheid tot wisselen via een brief en/of mail met onze stroomsamenstelling, maar neem gerust even telefonisch contact met ons op (0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice (klantenservice@anode.nl).
Waarom ook gas door Anode Energie laten leveren?
Indien u tevreden bent met onze serviceverlening, is het handig om ook andere diensten bij ons af te nemen. U krijgt al uw energiezaken bij ons dan overzichtelijk op één rekening.
Zijn gas en stroom van Anode Energie overal beschikbaar?
Ja, gas en stroom van Anode Energie zijn overal in Nederland beschikbaar.
Kan ik ook groen gas afnemen?
Nee, groen gas bestaat niet.
Wat is kookgas?
Wanneer u alleen gas gebruikt om te koken. Uw verwarming is dan meestal aangesloten op een collectief systeem of op de stadsverwarming.
Wanneer kan ik een vaste prijsperiode voor Gas afspreken?
Als nieuwe speler op de gasmarkt zijn we ingestapt op het moment van historisch lage prijzen. Dit voordeel komt ten goede aan u. De verwachting is daarbij, dat onze variabele prijzen in het jaar 2010 niet zullen stijgen – en lager blijven dan bij de grotere spelers. De gas prijzen voor langere termijnrisico’s (overeenkomsten met vaste prijsperiodes) zijn in de markt echter veel hoger en wij zijn momenteel van mening, dat de extra kosten voor deze risico’s niet opwegen tegen de zekerheid van een vaste prijsperiode.

Wij zullen dan ook wachten met het verkopen van een dergelijke overeenkomst, totdat wij u een goed aanbod voor u hebben.

Ben ik met een vaste prijsperiode voor stroom af van alle prijsstijgingen?
Met een Anode Energie overeenkomst voor een vaste prijsperiode zet u het maandelijkse vastrecht en het leveringsdeel van de prijs vast. Dit is het meest prijsgevoelige deel. De overige kosten zoals energiebelasting, btw en netbeheerders kosten kunt u niet vastzetten. Deze worden door de overheid en de netbeheerder bepaald. Zie de Tarieven Pagina voor meer info.
Wat is de verbrandingswaarde van gas?
De verbrandingswaarde staat voor het energiegehalte van het geleverde gas. Hoe hoger de verbrandingswaarde van het gas dat u gebruikt, hoe sneller bijvoorbeeld een liter water aan de kook wordt gebracht.

De verbrandingswaarde van gas fluctueert. Het verschil tussen de standaard verbrandingswaarde van het gas dat u gebruikt en de werkelijke verbrandingswaarde wordt verrekend op uw factuur. Zo betaalt u nooit te veel of te weinig.

Kan ik de kosten van de netbeheerder ook via Anode Energie betalen (het leveranciersmodel)?
Ja, vanaf 1 oktober 2009 hanteert Anode Energie standaard het zogenaamde ‘leveranciersmodel’. Dit houdt in dat u als klant niet meer een factuur ontvangt van zowel uw netbeheerder als van Anode Energie, maar dat u slechts één factuur ontvangt van Anode Energie. Wij onderhouden vervolgens het contact met de netbeheerder, waardoor u slechts één factuur krijgt en aan één partij betaalt.
Geldt voor gas hetzelfde leveranciersmodel als voor elektriciteit?
Ja, ook voor het leveren van gas zal het leveranciersmodel worden gehanteerd. Als u straks ook gas wilt ontvangen via Anode Energie, krijgt u voortaan één factuur voor al uw energiekosten. Zo kunt u straks de kosten van uw elektriciteit- en gaslevering én uw netbeheerder in één keer aan Anode Energie betalen, waarna wij zorgen voor de verdere afhandeling.
Wat is de bronsamenstelling van Anode Energie?
De elektriciteit die Anode Energie levert, is uit verschillende bronnen samengesteld. Op onze site geven we via een aparte pagina een overzicht van de bronsamenstelling.
Klik hier om deze pagina op te vragen.
Waaruit bestaat de groene en grijze stroom van Anode Energie?
De elektriciteit die Anode Energie levert, is uit verschillende bronnen samengesteld. Op onze site geven we via een aparte pagina een overzicht van de bronsamenstelling.
Klik hier om deze pagina op te vragen.
Hoe werkt de elektriciteitsmarkt?
Het lijkt zo eenvoudig. De producent levert elektriciteit en dat komt er in uw stopcontact weer uit. U begrijpt het al, zo eenvoudig is het niet. Er zijn honderden leveranciers in Europa, er is een groot transportnetwerk en er is een afspraak over het aantal Hertz waarmee de stroom door de leidingen en ook in uw stopcontact wordt gestuwd. Dat is 50 Hertz. Het betekent dat de elektronen 50 keer per seconde wisselen van de positieve naar de negatieve pool. U krijgt dus wisselstroom door uw stopcontact, het maakt dan ook niet uit hoe u de stekker in het stopcontact steekt. Al uw elektrische apparaten zijn ingericht op die 50 Hertz.
Als de productie van elektriciteit precies gelijk zou zijn aan de afname, was er niets aan de hand. Nu doet zich een probleem voor. De geproduceerde stroom kan niet worden opgeslagen, het moet dus rechtsreeks naar de afnemer. De aanvoer is echter nooit constant, denk maar aan de uitval van een energiecentrale. En de afname van stroom is al helemaal niet constant. Er is dus continu een onbalans. Om het evenwicht te bewaken is er de system operator; de netbeheerder die er voor moet zorgen dat de 50 Hertz zo veel mogelijk wordt benaderd en de productie en de afname van stroom in evenwicht blijft. In Nederland is dat TenneT.
Elektriciteitswet
In 1998 is er in Nederland een nieuwe elektriciteitswet van kracht geworden. Met deze wet werd gefaseerd de vrije elektriciteitsmarkt geïntroduceerd, inmiddels zijn alle fases doorlopen en is de vrije elektriciteitsmarkt een feit. De netbeheerder (TenneT) en levering van stroom aan de afnemer zijn hierbij losgekoppeld. Energiebedrijven, zoals Anode Energie, die optreden als Programma Verantwoordelijke Partij, kopen de stroom in en dragen er zorg voor dat de stroom aan de afnemer wordt geleverd. Door op een slimme manier in te kopen, al dan niet via de Amsterdam Power Exchange (APX), bij buitenlandse beurzen of netbeheerders, kan de afnemer via Anode Energie profiteren van interessante tarieven. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren. Voor bedrijven bestaan bovendien mogelijkheden in de bilaterale handel: buiten de beurs om kan Anode Energie gedurende een afgesproken tijd een afgesproken hoeveelheid stroom leveren tegen nog gunstiger voorwaarden. Particulieren kunnen kiezen voor vaste prijzen of marktvolgende prijzen en via Anode Energie ook profiteren van de vrije elektriciteitsmarkt.