Anode Energie

U wilt uw contract verlengen?

U bent al klant bij Anode Energie voor uw aansluiting thuis, maar binnenkort zijn uw huidige tarieven niet meer geldig? Lees verder...

Nieuw contract afsluiten?

Uw huidige contract loopt binnenkort af? Check dan direct de tarieven die bij Anode Energie voor uw aansluiting van toepassing zijn.
Klik hier.

Veelgestelde vragen

U kunt de meeste antwoorden hier vinden.

Klik op de vragen om een antwoord te verkrijgen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan. Verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (Tel: 0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice
(klantenservice@anode.nl).

 

U wilt zich aanmelden of overstappen naar Anode Energie. Hoe regel ik dit?
Heel eenvoudig via deze website. Doorloop de gestelde vragen stap voor stap. U kunt dan allereerst via de eerste stap ‘voorbeeld berekening’ nagaan, welke overeenkomst het gunstigste voor u is. Heeft u uw keus gemaakt dan kunt u automatisch verder met de volgende stap.

Nadat u zich aangemeld heeft als klant bij Anode Energie, kunt u zelf een overeenkomst uitdraaien. In deze individuele overeenkomst, staan zaken vermeld als de productnaam, de tarieven, de looptijd, de opzegtermijn, de wijze van betaling etc. Deze gegevens kunt u zelf kiezen. Stuur daarna de overeenkomst ondertekend naar ons op. Wij zullen u dan als onze klant bij de netwerkbeheerder gaan registreren.

Mocht de link niet werken of komt u er niet uit, dan verzoeken wij u ons een mail te sturen klantenservice@anode.nl of telefonisch contact (tel 0180 - 64 44 04) met ons op te nemen. Wij zullen uw aanmelding dan gezamenlijk afhandelen.
Zijn er instapkosten voor nieuwe klanten?
Klant worden bij Anode Energie kost u niets. Ook als u verhuist hoeft u niets te betalen.
Waarom moet ik mijn postcode en huisnummer invoeren voor een voorbeeldberekening?
Dit heeft te maken met de verschillende tarieven die de netwerkbeheerders hanteren. Op basis van uw postcode en huisnummer kunnen wij de juiste netwerkbeheerder achterhalen en de kosten van deze specifieke beheerder meenemen in uw berekening. Zo heeft u een overzicht van uw totale kosten van onze energielevering.
Waarom moet ik mijn meterstanden doorgeven aan Anode Energie bij de aanmelding?
Om na uw overgang naar Anode Energie als leverancier discussie met uw vorige leverancier over de juiste meterstanden te voorkomen, is het verstandig om uw huidige meterstanden op te geven.

Indien u naar een andere woning verhuist en de meterstanden daar u nog niet bekend zijn, kunt u deze tot 10 werkdagen na het betrekken van de woning nog aan Anode Energie doorgeven. Indien u dit niet doet schat de netbeheerder uw meterstanden. Sommige netbeheerders weigeren de meterstand na schatting nog te wijzigen. Dit wordt weliswaar aan het einde van het jaar weer rechtgetrokken, maar kan betekenen dat u een jaar lang teveel of te weinig betaalt, met als gevolg een terugbetaling aan u of een extra betaling door u aan het einde van het jaar.

Welke partijen gebruikt Anode Energie als tussenpersoon?
Momenteel fungeren het bedrijf MMEnergie en de vergelijkingssite Prizewize als tussenpersoon, zij hebben toestemming van Anode Energie om een overeenkomst tussen u en Anode Energie af te sluiten.
Prizewize Yellow  
Wat is een EAN-code en waar kan ik deze vinden?
De EAN-code (European Article Number) is een uniek nummer van 18 cijfers. Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft haar eigen EAN-code. Wanneer u bijvoorbeeld gaat verhuizen, of als u naar een andere energieleverancier wilt overstappen, heeft Anode Energie uw EAN-code nodig om dit voor u te regelen. Wij vragen deze EAN code automatisch voor u op bij uw aanmelding. Sommige bewoners hebben echter meerdere EAN-codes. Indien dit het geval is, zullen wij u bij uw aanmelding vragen om een keuze tussen deze nummers te maken. Weet u niet welk nummer op u van toepassing is, verwijzen wij u naar correspondentie daarover met uw netbeheerder.
Wat is energiebelasting?
Deze belasting is door de overheid ingevoerd om een lager energieverbruik te stimuleren. Anode Energie draagt de belasting af aan de overheid. In de vorm van subsidies, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en via Vermindering Energiebelasting, krijgt u deze heffing voor een deel weer van de overheid terug.
Klopt het dat ik BTW betaal over de Energiebelasting?
De overheid heft 21% BTW over de Energiebelasting. Dit is te vergelijken met de BTW die u over benzine- en tabakaccijns betaalt.
Wat zijn transportkosten?
Het transporteren van energie. Maar ook de aanleg en het onderhoud aan onder andere elektriciteitskabels en het gasnet. Ook de aansluitingen en het net vallen onder de post transport, evenals het verhelpen van storingen.
Wat is vastrecht?
Vaste kosten voor onder ander facturering, incasso en betalingsverwerking van leveringsgerelateerde kosten. Op maandbasis worden deze kosten in rekening gebracht.
Wat merk ik ervan als ik ben overgestapt?
Technisch gezien merkt u van de overstap zelf niets. Want u blijft altijd energie geleverd krijgen. Als u de leveringsovereenkomst heeft ondertekend en verstuurd, krijgt u bij ontvangst van het contract een bericht, Na het overzetten bij de netwerkbeheerder sturen wij u een welkomstbrief. Tenslotte stuurt uw oude leverancier u een eindafrekening van de door hen geleverde energie.
Moet ik mijn bestaande leveringsovereenkomst bij mijn oude leverancier opzeggen?
Dat hangt af van de algemene voorwaarden van uw huidige leverancier. Vanzelfsprekend moet u altijd, vóórdat u zich aanmeldt bij Anode Energie, rekening houden met de opzegtermijn die uw oude leverancier hanteert. Anode Energie heeft hiervoor ook een handig opzegformulier voor gecreërd.
Klik daarvoor op het lampje:
Ik heb al een overeenkomst. Loop ik nu het risico om twee leveranciers te krijgen?
Nee, er is altijd maar één leverancier per aansluiting. Anode Energie probeert de nieuwe overeenkomst aansluitend te laten ingaan, op basis van de door u of de oude leverancier verstrekte einddatum van de oude overeenkomst.
Ik heb al een overeenkomst, maar ik wil hier eerder dan het einde contractdatum vanaf. Wat kan ik doen?
U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige beëindiging kan uw oude leverancier u hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Hoe hoog die vergoeding is kunt u in uw overeenkomst en de website van de leverancier nalezen.
Moet ik mijn netbeheerder laten weten dat ik een andere leverancier heb?
Nee, u hoeft geen contact op te nemen met de netbeheerder. In de algemene voorwaarden is een machtiging opgenomen waarmee u Anode Energie toestemming geeft de nodige gegevens bij uw netbeheerder op te vragen. Anode Energie regelt eenvoudig alles, wat nodig is om uw overstap in orde te maken.
Kan ik zonder energie komen te zitten?
Nee, dit risico bestaat alleen bij technische storingen. Uw netbeheerder heeft namelijk van overheidswege de verplichting altijd te blijven leveren en om u te waarschuwen als er geen leverancier is. Slechts in het geval dat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kunt u worden afgesloten.
Hoe lang duurt het voordat ik van leverancier ben gewisseld?
Dit hangt grotendeels van de netbeheerder af. Anode Energie zal uw aanvraag in behandeling nemen op het moment, dat er een getekende overeenkomst wordt ontvangen en uw bedenktijd van zeven werkdagen is verstreken.  Daarna zullen wij de netbeheerder direct verzoeken om de wissel te regelen. Indien de netbeheerder alles correct afhandelt, bent u normaal gesproken na circa 7 werkdagen gewisseld. Wanneer u onze diensten op zeer korte termijn nodig heeft, kunt u het beste even telefonisch contact met onze klantenservice (0180 - 64 44 04) opnemen. Wij verzoeken u in dit gesprek aan te geven dat u geen bedenktijd wilt, maar dat u de levering zo snel mogelijk wilt laten beginnen.
Ik heb een overeenkomst met een nieuwe leverancier gesloten, maar bij nader inzien heb ik hier spijt van. Kan ik nog terug naar Anode Energie?
Nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat u klant bent geworden, heeft u nog zeven werkdagen de tijd om de nieuwe leverancier schriftelijk te laten weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren. De nieuwe leverancier zal uw overstap dan ook pas na deze zeven werkdagen in gang zetten.
Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?
Bij een verhuizing blijft de leveringsovereenkomst bestaan. Er moet heel wat door Anode Energie worden geregeld en daarom is het belangrijk dat u ons tijdig, minimaal 10 werkdagen van tevoren, van uw verhuizing op de hoogte stelt.

U kunt uw verhuizing doorgeven via ons verhuisformulier Verhuizen (klik op het lampje hieronder), telefonisch of via een mail  aan onze klantenservice (klantenservice@anode.nl). U bent dan verzekerd van energie in uw nieuwe woning en u betaalt niet onnodig voor de geleverde energie in uw oude woning.

Anode Energie zegt uw overeenkomst met de netbeheerder op uw oude adres op en meldt u bij de netbeheerder van uw nieuwe adres aan. Heel belangrijk is dat u uw nieuwe adres aan Anode Energie doorgeeft en zo snel mogelijk de meterstanden van zowel uw oude als uw nieuwe adres. Bij voorkeur regelt u dit samen met degene die na u respectievelijk vóór u het pand gebruikt.

Wat gebeurt er als ik naar het buitenland verhuis?
Anode Energie is een landelijke energieleverancier. Waar u ook naartoe verhuist, overal in Nederland/België kunt u kiezen voor elektriciteit van Anode Energie.
Wat moet ik doen als ik ga verhuizen met iemand met ook al een leveringsovereenkomst?
Bij een verhuizing blijft de leveringsovereenkomst van u beiden bestaan. U zult dus zelf één van de overeenkomsten moeten opzeggen. Wij hopen natuurlijk dat u bij ons wilt blijven. Maar neem ook gerust even met Anode Energie contact op om na te gaan wat voor u het financieel het gunstigst is (Tel: 0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice (klantenservice@anode.nl). Anode Energie en andere leveranciers brengen namelijk bij het voortijdig opzeggen (van contracten met een vaste looptijd) bepaalde vergoedingen in rekening.

OpzeggenWilt u uw leveringsovereenkomst bij ons opzeggen, gebruik hiervoor dan ons opzegformulier (klik op het lampje hier links), of stuur een brief waarin u uw leveringscontract opzegt naar:

Anode Energie T.a.v.: Afdeling Klantenservice
Postbus 9034
3007 AA ROTTERDAM
Hoe draag ik mijn contract over aan een nieuwe bewoner?
Als u met een nieuwe bewoner afspreekt dat deze uw leveringsovereenkomst (vast contract) overneemt, kunt u dit via ons verhuisformulier doorgeven (klik op het lampje hieronder).Verhuizen
Wat is heffingskorting?
De heffingskorting energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Anode Energie verrekent dit bedrag via de maandelijkse voorschotten en op de jaarafrekening. Op de specificatie van de afrekening staat een kopje ‘Energiebelasting’ waaronder ook de heffingskorting energiebelasting staat vermeld. De belastingvermindering bedraagt €318,62 (excl.BTW tariefniveau 2009) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer, dan wordt de heffingskorting naar evenredigheid verrekend. Bij wet is bepaald dat heffingskorting uitsluitend van toepassing is bij onroerende zaken die kunnen dienen als woning, fabriek, kantoor of een andere verblijfsfunctie hebben. Voorbeelden hiervan zijn een woning, winkelpand, fabriek of kantoor. Vuistregel is dat u in aanmerking komt voor de heffingskorting energiebelasting, als via een aansluiting elektriciteit wordt geleverd aan een onroerende zaak waarin mensen kunnen verblijven.
Welke aansluiting heeft een verblijfsfunctie?
In onderstaande overzicht staan voorbeelden van objecten met een verblijfsfunctie en/of woonfunctie vermeld*. Hierbij zal er heffingskorting in mindering worden gebracht.

Met verblijfsfunctie

Algemene aanduiding Voorbeelden
Aula Aula, crematorium
Bouwaansluitingen, met op het WOZ-perceel en verbonden met de aansluiting een object met verblijfsmogelijkheid, zoals een keet, een bemande kraan, etc. Bouwaansluitingen
Brughokje (die bemand kan zijn)  
Club-/verenigingshuis of overdekte verenigingsterreinen dan wel terreinen met accommodaties Dorpshuizen, sportaccommodaties, clubhuizen, manege, gymzaal, sporthal, overdekte ijsbaan, golfbaan
Directiekeet Directieketen, bouwkeet
Horeca gebonden gelegenheden Hotel, pension, café, restaurant, kantine, opleidingscentrum
Land- en tuinbouwbedrijf Boerderij, kassen, kwekerij, tuinderij, stallen, veeteeltbedrijf
Objecten voor tijdelijke of vakantie bewoning Caravan, camping, zomerhuis, vakantiewoning
Objecten voor (al dan niet permanente) bewoning Woning, flat, bungalow, kelder, souterrain, wooncontainer, woonboot, ark, leegstaande/onbewoonde panden
Objecten voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep, of een kantoor of een school> Kantoor, werkplaats, fabriek, winkel, kiosk, school, crèche, gemeente/ stadhuis
Objecten voor evenementen Circus, feesttent
Religieuze gebouwen Kerk, moskee, klooster
Ruimtes voor het houden van voorstellingen Concertzaal, schouwburg, museum, bioscoop
Zorginstelling Ziekenhuis, medische (praktijk)ruimte, bejaardentehuis, verpleeg/verzorgingstehuis, kruisgebouw
*Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Welke aansluiting heeft geen verblijfsfunctie?
In onderstaande overzichten staan voorbeelden van objecten zonder een verblijfsfunctie en/of woonfunctie vermeld*. Er zal dan geen heffingskorting in mindering worden gebracht.

Zonder verblijfsfunctie

Algemene aanduiding Voorbeelden
Algemene voorzieningen bij flats/appartementencomplexen e.d. Centrale voorzieningen, exploitatie- en portiekverlichting, trapverlichting
Begraafplaats Kerkhof, kadaverhuisje
Beregeningsinstallatie  
Bouwaansluiting zonder aangesloten object dat geschikt is voor verblijf (dus geen keet, werkplaats, kraan etc.) Huis in aanbouw (tot moment van oplevering)
Brug of brughokje (zonder mogelijkheid voor bemensing)  
Dierenkamp  
Garageboxen/stallingen zonder verblijfsmogelijkheid (dus zonder bewakingsloge, betaalkantoortje etc.) Garageboxen, parkeergarage, parkeer terrein
Havenverlichting installatie Aanlegsteiger, havenverlichting, baken
Installaties voor doelgerichte (publieke) toepassingen, zoals monumentverlichting (‘straatmeubilair’, zonder mogelijkheden voor verblijf) Openbare verlichting, gevelverlichting, cameratoezicht, fontein, feestverlichting (winkelstraatverlichting), slagboom, parkeerautomaten, snuffelpalen, stadsklokken, reclamezuil of –bord, stadsklok, reclameverlichting, stadsplattegrond, abri, MUPI, BB-sirene, geldautomaat, marktaansluiting, kermisaansluiting
Militaire oefenterrein Oefenterrein
Objecten met installaties voor blokverwarming (zonder mogelijkheden voor werkplaats of kantoor) Blokverwarming station, ketelhuis, verdeelpunt
Onbemande aansluitingen ten behoeve van de spoorwegen Spoorwegovergangen
Pompen en gemalen (onbemand) Poldergemaal, pomp, waterpomp, rioolgemaal, drukrioolsysteem
Riviersignaleringen Riviersignaleringen, stuw, sluis- en brugsignaleringen
Telefooncel  
Toiletgebouw (onbemand) Toiletgebouw, openbaar toilet
Verenigingsterreinen die niet-overdekt zijn en waarop zich geen verblijfsobjecten, zoals keten, kantines, kleedkamers etc. bevinden IJs-/schaatsbaan, schietbaan, kaatsveld, openluchttheaters
Verkeersregelinstallaties Knipperlicht, verkeersregelinstallatie, waarschuwingslichten, verkeerscamera, bewegwijzering, informatiebord, tunnel
Volkstuin  
Voorzieningen voor de exploitatie van Warmte-, Gas-, Elektriciteit-, CAI-, Internet- of Telefonie- netwerken CAI-versterker, antenneversterker, CAI kast, kabelkast, gas ontvangststation, gas afsluiter, gasdepot, GSM mast of andere zendmast (onbemand), kathode bescherming, meet- en peilstation, warmte
*Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.