Anode

Over Anode Energie

Vanaf het moment dat Anode Energie in 2001 is opgericht, is Anode Energie er altijd van uitgegaan dat inkoop en levering van energie met aandacht dient te gebeuren. Anode Energie heeft gestaag een groeiende service- en klantgerichte organisatie opgebouwd. Anode Energie streeft er dan ook naar om een verkozen en aanbevolen kwaliteitspartner te zijn, gebaseerd op betrouwbaarheid, klanttevredenheid en duurzame bedrijfsresultaten.

Anode Energie ontleent haar naam aan het Griekse woord ‘anodos’ dat de weg omhoog betekent. Bij elektrolyse is een anode de pool waar de stroom vandaan komt. In ons logo is het bovenste deel de anode, de aanvoer van de stroom. Dat staat symbool voor onze functie als leverancier. Het onderste deel is de kathode, de toevoer van de stroom. Dat staat symbool voor onze hoedanigheid als inkoper van de stroom.

Anode Energie Nederland

Anode Energie werkt vanuit een kantoor in het centrum van Barendrecht. Met een vaste groep ervaren medewerkers. Hierdoor krijgt u mensen te spreken die ter zake kundig zijn en u professioneel te woord staan. Naast deze organisatiestructuur met korte heldere lijnen, heeft Anode Energie een omvangrijk extern netwerk van professionele partners die de dienstverlening aanvullen.

Anode Energie combineert hierbij de voordelen en flexibiliteit van een klein bedrijf met de inkoopvoordelen van een grote onderneming. Anode Energie biedt zowel nu als in de toekomst oplossingen voor alle consumenten, zakelijke afnemers en producenten van energie.

Anode Energie Europe

Anode Energie opereert zowel landelijk als internationaal (België, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg) en is effectief op de beurzen voor handel in elektriciteit (APX, BelPEX), maar ook in de zogeheten bilaterale handel. In dat laatste geval betreft het rechtstreekse leveringen aan de afnemer zonder tussenkomst van de beurs. Anode Energie treedt op als een Programma Verantwoordelijke Partij. Dat betekent dat wij alle logistiek rond de elektriciteitslevering zelf afhandelen. Als klant kunt u met behulp van de kennis en ervaring van Anode Energie profiteren van mogelijkheden die de vrije elektriciteitsmarkt biedt. Zowel voor de bedrijvenmarkt als voor particulieren betekent dit interessante tarieven.

Anode Energie heeft daarnaast een Belgische onderneming gehad, genaamd Anode BE BVBA. Nu zijn de Belgische activiteiten – het in- en verkopen van energie en het leveren aan afnemers of het inkopen van productie van producenten - ondergebracht bij Anode Energie; Anode Energie heeft speciale accountmanagers die specifiek in België opereren.

Anode Biomass Centre

Anode Biomass Centre B.V. handelt in Groene CO2-neutrale producten. Het bedrijf is gevestigd in Apeldoorn. De activiteiten bestaan uit langjarige inkoopcontracten met groene producenten, Joint Ventures, alsook mogelijkheden van zowel de aan- en de verkoop van groene energieproducten. Zie voor meer informatie www.anodebiomasscentre.nl.