Anode Energie

U wilt uw contract verlengen?

U bent al klant bij Anode Energie voor uw aansluiting thuis, maar binnenkort zijn uw huidige tarieven niet meer geldig? Lees verder...

Nieuw contract afsluiten?

Uw huidige contract loopt binnenkort af? Check dan direct de tarieven die bij Anode Energie voor uw aansluiting van toepassing zijn.
Klik hier.

Veelgestelde vragen

U kunt de meeste antwoorden hier vinden.

Klik op de vragen om een antwoord te verkrijgen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan. Verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen (Tel: 0180 - 64 44 04), of stuur een mail naar onze klantenservice
(klantenservice@anode.nl).

 

Als ik stroom aan het net teruglever, moet ik dan een aparte meter hebben?
Dat mag wel, maar het hoeft niet. Als u een kleinverbruiker bent, mag uw huidige meter blijven zitten tot het einde van zijn levensduur of tot het moment waarop deze om andere redenen moet worden vervangen (denk bijvoorbeeld aan de invoering van Slimme Meters in de komende jaren). U dient in principe over een speciale meter te beschikken die zowel de aan het net onttrokken elektriciteit als de ingevoerde elektriciteit kan meten.
De Ferrarismeter
De Ferrarismeter

Een terugdraaiende Ferraris-meter mag dus blijven zitten. In dat geval saldeert de meter als het ware automatisch uw afname en teruglevering. U kunt niet bepalen hoeveel u heeft teruggeleverd.

Ook een Ferrarismeter met terugloopblokkering of een digitale eenrichtingmeter mag blijven zitten. In dat geval wordt uitsluitend gemeten hoeveel elektriciteit u afneemt. De teruggeleverde hoeveelheid kan niet worden gemeten. Er kan ook niet gesaldeerd worden en indien u meer teruglevert dan afneemt, kan er ook geen terugleververgoeding worden uitgekeerd. 

Ik heb een zonnepaneel. Kan ik aan het net terugleveren?
Indien u duurzame elektriciteit produceert en deze elektriciteit terugvoedt op het net, betaalt Anode Energie u hiervoor een prima vergoeding: u ontvangt het verbruikstarief. Let op dat u aangeeft bij de netbeheerder dat u zonnepanelen heeft. Indien dit niet bekend is bij de netbeheerder wordt uw teruglevering niet geregistreerd. Zie verder bij de vraag "Hoe werkt salderen".
Hoe werkt salderen en wat is de vergoeding voor terugleveren?
Saldering komt aan de orde als er zowel verbruik als productie op één aansluiting voorkomt. Meestal is dit als een huishouden of bedrijf ook zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Salderen houdt in dat verbruik en productie eerst van elkaar worden afgetrokken voordat de rekening wordt opgemaakt. Bij een oude mechanische meter gaat dat vanzelf doordat de schijf achteruit draait. Bij de modernere meter is achteruit draaien geblokkeerd. Bij de nog nieuwere meters zijn er twee telwerken, één voor afname, en één voor invoeding (of teruglevering). Anode Energie rekent (en rekende vroeger ook al) altijd met de gesaldeerde waarde. Deze is van belang voor 2 zaken:

Energiebelasting: deze wordt berekend over de netto afname; over netto teruglevering hoeft geen energiebelasting betaald te worden, maar die wordt ook niet terugbetaald. De heffingskorting blijft ook onveranderd, of er nu netto wordt afgenomen of teruggeleverd.

Energieprijs: voor netto afname hanteren we de afgesproken leveringstarieven. Voor een netto teruglevering betalen we hetzelfde als het leveringstarief, maar nu dus als terugleveringstarief. Let wel op dat voor particulieren er geen BTW wordt berekend over onze betaling, dus die is nu exclusief BTW.

Let op: er zijn nog verschillende andere verhalen in de markt over wel of niet salderen, tot welke bedragen etc., vaak met als doel om minder te hoeven betalen aan de klant. Ook wordt nog wel eens de indruk gewekt dat salderen over meerdere aansluitingen kan gaan. Dat is niet het geval, daarvoor zijn andere initiatieven. Saldering geldt alleen voor aansluitingen tot en met 3x80A. Is uw aansluiting groter neem dan contact op met Anode Energie.